Mesiac: október 2021

SOŠ stavebná v Žiline ukončila projekt Erasmus+ 2019

Stredná odborná škola stavebná, Tulipánová 2 v Žiline v mesiaci októbri 2021 úspešne ukončila projekt  Erasmus+, ktorý začal ešte v roku 2019. Žiaci, odborní učitelia a majstri odbornej výchovy postupne absolvovali odborné zahraničné stáže v SRN, Španielsku, Taliansku a Rakúsku. Roky 2020 a 2021 boli pre pandemickú situáciu u nás a vo svete pre rozvoj medzinárodných študentských programov veľmi náročné a stali sa brzdou – […]

Čítaj viac

Zaži nové zážitky s DofE

Aj nám v Žilinskom kraji záleží na tom, aby mladí ľudia v tejto dobe zažívali nové zážitky. A preto podporujeme rozvojový program @DofESlovensko, ktorý im pomáha nájsť nové záľuby, spoznať nových priateľov, rozvíjať sa a objaviť samého seba.  Možnosť prihlásiť sa do programu DofE je otvorená do 31. októbra.  Nepremeškajte svoju šancu www.zapojsa.dofe.sk      Milí študenti […]

Čítaj viac

Vzdelávanie pre odborných a pedagogických zamestnancov stredných škôl

Odbor školstva a športu ŽSK si Vám dovoľuje odporučiť vzdelávanie Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie, ktoré je určené pre odborných a pedagogických zamestnancov stredných škôl: Inovatívne prvky v kariérovej výchove a poradenstve v školách: https://vudpap.sk/x/projekty/standardy/vzdelavanie-a-rozvoj-ludskych-zdrojov/inovativne-prvky-v-kvapvs/ Koordinácia školských podporných tímov (KŠPT): Kontaktné osoby: Mgr. Martina Sajková, martina.sajkova@vudpap.sk, 0910 187 207 PaedDr. Ján Kvak, jan.kvak@vudpap.sk, 0910 186 673, Bližšie informácie môžete získať […]

Čítaj viac

Žiaci OA DMJ Čadca s optimizmom v novom školskom roku – časopis MIKS zahviezdil na ŠTÚROVOM PERE

6. jún 2021 bol úspešným dňom pre časopis MIKS. V celoslovenskej novinárskej súťaži stredoškolákov a vysokoškolákov – Štúrovo pero 2020/2021 v kategórii Stredoškolský časopis získal náš  MIKS dve ocenenia: Cenu Kníhkupectva Martinus za pravidelnú rubriku Čitateľské okienko Diplom a cenu Nadácie Slovenskej sporiteľne za 3. miesto za zvyšovanie finančnej gramotnosti na stredných školách Takéto ocenenia nás podporujú v tom, aby […]

Čítaj viac

Aktivita World Cleanup Day – žiaci SOŠ stavebnej Žiline čistili Lesopark Chrasť

Partia mladých ľudí, ktorí sa už nemohli pozerať na to, v akom stave sa nachádza naša príroda a okolie sa rozhodli na Slovensko priniesť celosvetovú iniciatívu “World Cleanup Day” – Svetový čistiaci deň, ktorá každý rok aktivizuje vyše 150 krajín a milióny dobrovoľníkov po celom svete v zbieraní odpadu v prírode, mestách a oceánoch. V rámci Slovenska […]

Čítaj viac

Erasmus+ 2021 Litva-Lotyšsko-Žilina: digitálny marketing online

V dňoch 28. a 30. septembra sa ôsmi pedagogickí zamestnanci našej školy zúčastnili online školenia Digitálny marketing: propagácia značky, propagácia školy a komunikácia na digitálnych platformách. Školenie v rámci projektu Erasmus+ Strategické partnerstvo „Smart school in restoration and construction industry“ pripravili partneri zo strednej odbornej školy zo Panevezys v Litve. Okrem nás a Litvy sa školenia zúčastnili aj partneri […]

Čítaj viac

Žiaci Hotelovej akadémie v Liptovskom Mikuláši: „ Letná prax v zábavnom parku nebola len o zábave“

Hotelová akadémia v Liptovskom Mikuláši dáva každoročne svojim žiakom príležitosť zúčastniť sa odbornej praxe v zahraničí. Inak to nebolo ani v období pandémie. Tohtoroční piataci mali možnosť získať pracovné skúsenosti v Europa-Parku (najväčšom zábavnom parku v Európe) Rust v Nemecku. Trojmesačná letná stáž bola výborným spôsobom, ako sa naučiť cudzí jazyk a overiť si svoje schopnosti […]

Čítaj viac