Kategória: Vzdelávanie

Pilotný projekt Budovanie kultúry, klímy a mapovanie potrieb na  stredných školách v Žilinskom kraji

Žilina (11.05.2022) – V školskom roku 2021/2022 sa na piatich stredných školách, ktorých zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, začal realizovať pilotný projekt Budovanie kultúry, klímy a mapovanie potrieb. Zámerom projektu je podporiť pozitívnu zmenu vo vzdelávaní, ktorá je zameraná najmä na budovanie zlepšenia a zintenzívnenia života v škole s využitím tvorivého potenciálu všetkých, ktorí sa podieľajú na školskom živote, budovanie […]

Čítaj viac

Žiačky Strednej odbornej školy stavebnej v Žiline na odbornej stáži vo Frankfurt/Oder

Rozvoj stavebníctva v dnešnej dobe vyžaduje vysoko kvalitnú odbornú prípravu žiakov, vychovať mladých odborníkov na veľmi dobrej teoretickej a praktickej úrovni, pripraviť ich pre neustále sa rozširujúci medzinárodný pracovný trh. Strednej odbornej škole stavebnej , Tulipánová 2 v Žiline sa darí aj vďaka  mobilitám v rámci programu Erasmus+ úspešne dosahovať daný cieľ. V mesiaci apríli 2022 mali možnosť žiačky školy […]

Čítaj viac

!Fotografická súťaž “Lepší svet – čistejšie ovzdušie”!

Pozvánka na fotografickú súťaž pre stredné školy v Žilinskom kraji Odbor regionálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja v rámci projektu LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia, si vás dovoľuje informovať o vyhlásení fotografickej súťaže “Lepší svet- čistejšie ovzdušie”. Súťaž je určená pre študentov stredných škôl a podnecuje mládež vnímať čisté ovzdušie, ako krehkú súčasť prírody, ktorá je […]

Čítaj viac

Aj učitelia SOŠ polytechnickej Liptovský Mikuláš sa vzdelávajú vďaka programu Erasmus+

V dňoch, kedy si stredoškoláci zo Žilinského kraja užívali jarné prázdniny, štyria učitelia našej školy absolvovali krátkodobú stáž v partnerskej škole vo Francúzsku. Išlo o odborných učiteľov v študijnom odbore mechanik strojov a zariadení a v učebných odboroch agromechanizátor, opravár a potravinárska výroba. Učitelia sa oboznámili s možnosťami partnerskej školy, absolvovali niekoľko hodín v rámci hospitácie na odbornom výcviku, či už agromechanizátorov, záhradníkov, poľnohospodárov, […]

Čítaj viac

Úspech žiakov
Obchodnej akadémie v Dolnom Kubíne
na veľtrhu cvičných firiem v Prahe

V dňoch 23. 3. – 25. 3. 2022 sa cvičná firma  Sweet Food Delivery, s.r.o., c. f. zúčastnila online 27. Medzinárodného veľtrhu fiktívnych firiem 2022 v Prahe. Veľtrh prebiehal pomocou aplikácie Gather Town za účasti 64 cvičných firiem. Záštitu nad veľtrhom prebralo Ministerstvo školstva ČR a organizovala ho Metropolitní univerzita Praha. Súťažilo sa v kategóriách  – najlepšia firma […]

Čítaj viac

Vzdelávanie pre pracovníkov s mládežou

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže (www.iuventa.sk) Vás pozýva na bezplatné podujatia, ktorými by sme chceli podporiť pracovníkov s mládežou. Ku každému podujatia nájdete bližšie informácie v registračnom formulári a na plagáte. Informácie o podujatiach sú voľne šíriteľné pre verejnosť a obmedzeným počtom účastníkov. ONLINE  webinár Zelený Žilinský kraj 7.4.2022 v Spolupráci s koordinátorkou enviro projektov Žilinského samosprávneho kraja Ing. Danou Gavalierovou […]

Čítaj viac

Dôležité termíny pre prijímacie konanie a maturity v roku 2022

Prijímacie skúšky 2022 Termíny konania prijímacích skúšok na gymnáziá, stredné odborné školy, školy umeleckého priemyslu a konzervatóriá: 1.termín: odbory vzdelávania, v ktorých sa nevyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručnostía nadania:  ▪ 2. 5. 2022 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 3. 5. 2022 odbory vzdelávania, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručnostía nadania […]

Čítaj viac

Príprava ďalšieho projektu Erasmus+  v  SOŠ stavebnej v Žiline

V Strednej odbornej škole stavebnej na Tulipánovej ulici v Žiline sa rok 2022 nesie v znamení opätovného otvárania príležitostí pre žiakov a zamestnancov školy pokračovať v rozvoji programu Erasmus+. V dňoch 01.03. – 03.03.2022 nás navštívili riaditeľ  a zástupca školy zo Španielska, mesta  Marín – Pontevedra, aby spoznali nielen Slovensko, ale aj aby sme rozšírili spoluprácu medzi školami a pripravili ďalší projekt […]

Čítaj viac

ÚSPECH ŽIAČOK SOŠ polytechnickej v Liptovskom Mikuláši na MEDZINÁRODNEJ SÚŤAŽI MLADÝCH BONITÉROV EXTERIÉRU HD V PARÍŽI

V dňoch 28.2.2022 – 3.3.2022 sa dve žiačky našej školy zúčastnili CELOEURÓPSKEJ SÚŤAŽE MLADÝCH HODNOTITEĽOV / BONITÉROV / ZOVŇAJŠKU  / EXTERIÉRU / HD. Súťaž patrí do skupiny všeobecných poľnohospodárskych súťaží / /Concours Génerál Paris / v rámci  celosvetovo uznávanej MEDZINÁRODNEJ POĽNOHOSPODÁRSKEJ VÝSTAVY / Salon international l´agriculture 2022 / v Paríži. Poľnohospodárske súťaže boli organizované pod záštitou Ministerstva […]

Čítaj viac