Research Category: Zdravotnícke a pedagogické školy

STREDNÁ ZDRAVOTNÍCKA ŠKOLA MÁRIE TERÉZIE SCHEREROVEJ, RUŽOMBEROK

STREDNÁ ZDRAVOTNÍCKA ŠKOLA MÁRIE TERÉZIE SCHEREROVEJ Dončova 7, 034 01 Ružomberok web: www.szsmtsrbk.edupage.org email: riaditelszsmtsrbk@gmail.com; szsmtsrbk@gmail.com tel.: +421 44 43 28 166; +421 44 43 21 528; +421 915 88 51 44 ODBORY: Študijný odbor s maturitou 5361 M praktická sestra Študijný odbor so záverečnou pomaturitnou skúškou 5361 N praktická sestra (dvojročné pomaturitné externé štúdium) [...] Čítaj viac

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ SV. MÁRIE GORETTI, ČADCA

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ SV. MÁRIE GORETTI Horná 137, 022 01 Čadca web: www.sospgca.edupage.org email: skola@sospgca.sk tel.: +421 41 43 35 122 ODBORY: Študijný odbor s maturitou 7646 M vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo (talentové prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry, hudobnej, výtvarnej a telesnej výchovy) 7661 M sociálno-výchovný [...] Čítaj viac

STREDNÁ ZDRAVOTNÍCKA ŠKOLA SV. FRANTIŠKA Z ASSISI, ČADCA

STREDNÁ ZDRAVOTNÍCKA ŠKOLA SV. FRANTIŠKA Z ASSISI, ČADCA Horná 137, 022 01 Čadca web: www.szsfaca.edupage.org email: skola@szsfaca.edu.sk tel.: +421 41 433 51 22 ODBORY: Študijný odbor s maturitou 5361 M praktická sestra 5358 M zubný asistent Študijný odbor so záverečnou pomaturitnou skúškou 5361 N praktická sestra (dvojročné pomaturitné externé štúdium) Učebný odbor so záverečnou skúškou [...] Čítaj viac

STREDNÁ ZDRAVOTNÍCKA ŠKOLA Žilina

STREDNÁ ZDRAVOTNÍCKA ŠKOLA Hlboká cesta 23, 010 01 Žilina web: www.szshlbokaza.edupage.org email: sekretariat@szszilina.sk tel.: +421 41 724 41 58 facebook: @szszilina.skola O ŠKOLE: Pripravuje odborníkov pre prax na všetko, čo súvisí s prácou v zdravotníckych, balneoterapeutických, rehabilitačných i sociálnych zariadeniach a biochemických laboratóriách. Filozofiou školy je pomáhať slabým, chorým, samým sebe, ale aj životnému prostrediu. [...] Čítaj viac

STREDNÁ ZDRAVOTNÍCKA ŠKOLA Liptovský Mikuláš

STREDNÁ ZDRAVOTNÍCKA ŠKOLA Vrbická 632, 031 01 Liptovský Mikuláš web: www.szslm.sk email: sekretariatszslm@vuczilina.sk tel.: +421 44 552 24 97 facebook: https://www.facebook.com/zdravotkaLM instagram:szslm_parlament O ŠKOLE: Naša škola už vyše 70 rokov vzdeláva zdravotníckych pracovníkov najmä praktické sestry, ktoré v nemocniciach chýbajú a patria v medzi najžiadanejšie na trhu práce. Okrem nich vychováva aj odborníkov so „zlatými [...] Čítaj viac

STREDNÁ ZDRAVOTNÍCKA ŠKOLA Dolný Kubín

STREDNÁ ZDRAVOTNÍCKA ŠKOLA M. Hattalu 2149. 026 01 Dolný Kubín web:www.szsdk.sk email: skola@szsdk.sk tel.: +421 43 586 48 13 facebook: SZŠ v DK, @OravskaPomoc, Časopis Uzlík, instagram: szs_dolnykubin, oravskapomoc O ŠKOLE: Koncepciou rozvoja školy je „Škola plná života“. Cieľom je komplexný rozvoj osobnosti študentov, ich vysoká odbornosť a individuálny rozvoj talentov. Škola podporuje prosociálnosť študentov, [...] Čítaj viac

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ Turčianske Teplice

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice web: www.sosptr.edu.sk email: sekretariat.sosptr@vuczilina.sk tel.: +421 43 492 27 70, +421 905 668 917 O ŠKOLE: Stredná odborná škola pedagogická nadväzuje na tradíciu a dedičstvo Maďarského kráľovského učiteľského ústavu, ktorý vznikol v roku 1870 v Kláštore pod Znievom. Škola je jedinou strednou pedagogickou školou v [...] Čítaj viac