Kategória: Mládež

Stredná odborná škola dopravná v Žiline úspešne pokračuje v realizácii medzinárodných mobilít v rámci Programu Erasmus+

Stredná odborná škola dopravná v Žiline úspešne pokračuje v realizácii medzinárodných mobilít v rámci Programu Erasmus+. V končiacom školskom roku zrealizovala pre svojich študentov dve mobility v Českej republike. V tomto roku sme sa v rámci projektu zamerali na získanie a rozšírenie digitálnych zručností a získanie poznatkov z environmentálneho spôsobu nakladania s odpadom v rámci dielní, autoservisov a pri recyklácii automobilov. Mobilita u nášho overeného partnera SOŠ a SOU, Vocelova […]

Čítaj viac

Erasmus+ na Spojenej škole Ružomberok

V priebehu mája a júna 2023 sa žiaci a učitelia Spojenej školy Scota Viatora 8, Ružomberok zúčastnili mobilít v rámci projektu Travelling is learning – join us! / Cestovaním sa učíme – pridaj sa k nám!, ktoré boli financované grantom EU.   Od 30.4.2023 do 21.5.2023 sa uskutočnila prvá stáž do nemeckého mesta Schkeuditz. Bola to prvá fáza projektu. […]

Čítaj viac

Oceňovanie najúspešnejších študentských firiem v rezidencii veľvyslanca USA – SOŠ podnikania v Námestove

Vzhľadom na výnimočné pôsobenie študentskej firmy le Señoras, v rámci predmetu Aplikovaná ekonómia, sa Ema Kubiznová, žiačka 3. ročníka študijného odboru Obchodné a informačné služby – medzinárodné obchodné vzťahy zo Strednej odbornej školy podnikania a služieb v Námestove, zúčastnila spolu s prezidentami ďalších desiatich študentských firiem z celého Slovenska na oceňovaní najúspešnejších študentských firiem priamo v rezidencii veľvyslanca USA. Ocenenie prevzala z rúk zástupcu […]

Čítaj viac

Olympijský deň na GVARZE v duchu hesla Let’s move!

“Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu športu” Olympizmus je životná filozofia, oslavujúca a adekvátne spájajúca telesnú zdatnosť, silnú vôľu a športového ducha. 22. 6. 2023 sme tieto tri prvky opäť zjednotili, a to počas Olympijského dňa na GVARZE. Hovorí sa, že v najlepšom treba prestať. To ale neplatí o prípravách športového dňa pre […]

Čítaj viac

Erasmus+ Oldenburg (Nemecko) – Gymnázium, Hlinská, Žilina

V dňoch 04.06.-10.06.2023 mala skupina žiakov III.A s rozšírenou výučbou nemeckého jazyka možnosť navštíviť nemecké mesto Oldenburg prostredníctvom programu Erasmus+. Už počas cesty mohli účastníci zistiť, aké krásy Nemecko ukrýva. Napriek značnej únave a neskoršiemu príchodu nestratili úsmev na tvári, a to aj vďaka vrúcnemu prijatiu zo strany nemeckých hostiteľských rodín. Prvý deň začali žiaci návštevou Cäcilienschule, v priestoroch ktorej […]

Čítaj viac

Návšteva britského veľvyslanca v GVARZE

Posledné júnové dni v škole sa niesli v znamení upratovania tried a školy, vyhodnocovaním súťaží Super trieda či Najzdatnejšia trieda, ako aj očakávaním posledného dňa v škole. A práve v tomto období, 28.6.2023, sme privítali vzácnu návštevu, p. Nigela  Bakera, britského veľvyslanca v SR. Jeho záujem navštíviť našu školu vyvolala práca Jakuba Fileka na dejepisnú olympiádu pod názvom Ivan Otto Schwarz. Písal […]

Čítaj viac

Mladý tvorca 2023 – 1. miesto v súťaži TOP výrobok v oblasti elektrotechniky

V dňoch 21.-23.6.2023 sa v Nitre konala celoslovenská prezentačná výstava stredných odborných škôl Mladý tvorca 2023.  V rámci  30. ročníka tejto výstavy svoje aktivity prezentovalo takmer 100 škôl a  aj naša škola tu mala svoj výstavný stánok. Zároveň sme prihlásili výrobky našich žiakov a kolegov do súťaží vyhlásených Ministerstvom hospodárstva SR Do súťaže TOP výrobok v kategórii elektrotechnika sme […]

Čítaj viac

Olympijský deň 28.06.2023 SOŠ DaS Krásno nad Kysucou

Olympijský deň je oveľa viac než len športové podujatie, je to deň, keď sa každý človek vo svete môže stať aktívnym, môže sa dozvedieť o olympijských hodnotách a objaviť nové športy. Tradícia športového dňa v duchu olympijských zásad sa uskutočnila aj našej škole. Vďaka podpore olympijského klubu v Čadci si študenti zasúťažili v rôznych športových disciplínach, napr. prekážkový […]

Čítaj viac

Prírodné vedy++ na GVOZE

Premýšľali ste niekedy nad tým, akým problémom čelia inžinieri pri vývoji najnovších rakiet? Ako možno vidieť zvuk? Či akú farbu majú hviezdy? Odpovede na uvedené otázky odzneli na školskej odbornej konferencii Prírodné vedy++, ktorá sa v júni uskutočnila na pôde Gymnázia, Veľká okružná, v Žiline. Študenti gymnázia, talenty z oblasti matematiky, fyziky, informatiky a biológie si pre ostatných pripravili […]

Čítaj viac