Kategória: Úspechy žiakov

Úspech SOŠ drevárskej a stavebnej v Krásne nad Kysucou na celoštátnej súťaži MURÁR 2024

Stredná odborná škola drevárska a stavebná v Krásne nad Kysucou sa zúčastnila 8. ročníka celoštátnej súťaže v odborných zručnostiach SKILLS Slovakia MURÁR 2024, ktorý sa uskutočnil dňa 23. – 25. apríla 2024 v Strednej odbornej škole stavebnej v Nitre. Súťaže sa zúčastnilo šesť dvojčlenných družstiev. Našu školu reprezentovali v kategórii operátor stavebnej výroby dvaja žiaci. Sebastián Golas z III.A  […]

Čítaj viac

OA DMJ Čadca získala ocenenie v rámci projektu Vráťme knihy do škôl 2024

Do 12. ročníka celoslovenského čitateľského projektu/súťaže Vráťme knihy do škôl sa tento rok v rámci Žilinského samosprávneho kraja zapojilo 113 materských, základných a stredných škôl. S počtom 3345 príspevkov od 1978 súťažiacich sa stal najaktívnejším krajom v rámci Slovenska. Nemalou mierou k tomu prispela aj naša Obchodná akadémia D. M. Janotu Čadca, keďže sme s počtom 1058 recenzií obsadili prvú priečku […]

Čítaj viac

Jozef Vozár

Študent 4. ročníka Školy Umeleckého priemyslu v Ružomberok odboru Reklamnej tvorby, na našej škole spoznal lásku k fotografii. Hoci odbor Reklamnej tvorby fotku preberá len v druhom ročníku štúdia, Jozef sa zdokonaľoval vo svojej práci a štýle vo svojom voľnom čase. Jeho fotky majú melancholický nádych a svojou monochromatickou farebnosťou čiernej a bielej nechávajú divákovi priestor […]

Čítaj viac

Gastro Labe

VIII. ročník súťaže mladých kuchárov, čašníkov a cukrárov v sektore OVP Erasmus + sa uskutočnil vo štvrtok 18. 4. 2024 v priestoroch OC Pivovar Dečín. Súťažilo sa v troch kategóriách: Sekcia kuchárov – Vegetariánsky hamburger Reprezentovali nás René Pánči a Denis Kavuliak a pripravili Cviklový veggie burger. Sekcia cukrárov – Realistická torta Na prvom mieste […]

Čítaj viac

Dejepisná súťaž gymnázií ČR a SR (Cheb)

Dňa 3. apríla 2024 sa v Gymnáziu Varšavská 1 v Žiline uskutočnilo krajské kolo medzinárodnej Dejepisnej súťaže gymnázií ČR a SR. Naše gymnázium organizuje krajské kolo tejto súťaže od roku 2014, kedy sa prvýkrát konala súťaž vo všetkých krajoch ČR a SR. V tomto školskom roku je to už 32. ročník tejto medzinárodnej dejepisnej súťaže. Pre každý ročník je […]

Čítaj viac

Odborná stáž žiakov SOŠ stavebnej v Žiline v španielskom meste Lugo

V druhej polovici apríla v školskom roku 2023/2024 sa šiesti žiaci odboru operátor drevárskej a nábytkárskej výroby v sprievode učiteľky anglického jazyka zúčastnili na dvojtýždňovej mobilite Erasmus+ 2023 v meste Lugo na severozápade Španielska v oblasti Galícia.  Boli ubytovaní priamo v centre mesta v hosteli v blízkosti pôsobivých zachovalých starovekých hradieb, ktoré sú od roku 2000 zapísané na zozname […]

Čítaj viac

Veľký úspech odborného vzdelávania v Strednej odbornej škole elektrotechnickej v Žiline

V marci 2024 sa uskutočnilo národné kolo súťaže Strieborný piest 2024, ktoré je súčasťou „Mezinárodní souteže pro studenty strědních škol Stříbrní píst SMC“. Druhý ročník súťaže, ktorej cieľom  je podpora výučby priemyselnej automatizácie, súťažnou formou študentov motivovať k ďalšiemu vzdelávaniu aj nad rámec školských osnov a dať im možnosť porovnať svoje vedomosti a skúsenosti v konkurencii stredných škôl. Slovenské kolo súťaže sa konalo vo vzdelávacom stredisku KIA […]

Čítaj viac

Úspech študentky z Gymnázia Jozefa Lettricha v Martine v celoštátnom kole olympiády v anglickom jazyku

Olympiáda v anglickom jazyku je predmetová postupová súťaž, ktorá sa člení na 8 kategórií, pričom kategórie 1A, 1B, 2A, 2B, 2C2 a 2D sa konajú v štyroch súťažných kolách – školskom, okresnom, krajskom a celoštátnom. Svojou systematickou prípravou, zodpovedným prístupom k učeniu a svedomitosťou sa Nina Dedinská z kvarty B Gymnázia Jozefa Lettricha v Martine prepracovala až do celoštátneho kola, ktoré […]

Čítaj viac