Research Category: Región Liptov

SÚKROMNÉ TANEČNÉ KONZERVATÓRIUM, LIPTOVSKÝ HRÁDOK

SÚKROMNÉ TANEČNÉ KONZERVATÓRIUM Hradná 340, 033 01 Liptovský Hrádok web: www.stklh.sk email: riaditel@stklh.sk tel.: +421 915 836 148 ODBORY: Študijný odbor s absolventskou skúškou (talentové prijímacie skúšky) 8227 Q tanec (osemročná forma štúdia) Čítaj viac

SÚKROMNÉ BILINGVÁLNE GYMNÁZIUM, RUŽOMBEROK

SÚKROMNÉ BILINGVÁLNE GYMNÁZIUM Bystrická cesta 174/5, 034 01 Ružomberok web: www.sukromna-skola.edupage.org email: sgymdk@centrum.sk tel.: +421 44 43 00 900 ODBORY: Študijný odbor s maturitou 7902 J 74 gymnázium – bilingválne štúdium (slovensko-anglické) - päťročná forma štúdia (talentové prijímacie skúšky) Čítaj viac

STREDNÁ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MÁRIE TERÉZIE SCHEREROVEJ, ROŽUMBEROK

STREDNÁ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MÁRIE TERÉZIE SCHEREROVEJ Dončova 7, 034 01 Ružomberok web: www.szsmtsrbk.edupage.org email: riaditelkaszsmtsrbk@gmail.com; szsmtsrbk@gmail.com tel.: +421 44 43 28 166; +421 44 43 21 528; +421 915 88 51 44 ODBORY: Študijný odbor s maturitou 5356 M zdravotnícky asistent / 5361 M praktická sestra Študijný odbor so záverečnou pomaturitnou skúškou 5356 N zdravotnícky [...] Čítaj viac

GYMNÁZIUM SV. ANDREJA, ROŽUMBEROK

GYMNÁZIUM SV. ANDREJA Nám. A. Hlinku 5, 034 01 Ružomberok web: www.gsa.edupage.org email: gsa@gsa.sk tel.: +421 907 373 600 ODBORY: Študijný odbor s maturitou 7902 J gymnázium – štvorročná forma štúdia 7902 J gymnázium – osemročná forma štúdia Čítaj viac

EVANJELICKÉ GYMNÁZIUM JURAJA TRANOVSKÉHO, LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

EVANJELICKÉ GYMNÁZIUM JURAJA TRANOVSKÉHO Komenského 10, 031 01 Liptovský Mikuláš web: www.esslm.sk email: riaditel@esslm.sk tel.: +421 44 54 72 901, +421 948 525 086 ODBORY: Študijný odbor s maturitou 7902 J gymnázium – štvorročná forma štúdia 7902 J gymnázium – osemročná forma štúdia 7902 J 74 gymnázium – bilingválne štúdium (slovensko-anglické) – osemročná forma štúdia [...] Čítaj viac

SPOJENÁ ŠKOLA Ružomberok

SPOJENÁ ŠKOLA Scota Viatora 8, 034 01 Ružomberok organizačné zložky: STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA OBCHODU A SLUŽIEB ODBORNÉ UČILIŠTE (pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami) web: www.ssrk.sk email: riaditel@ssrk.sk tel.: +421 44 431 34 10 O ŠKOLE: Škola s vyše 70-ročnou tradíciou je vyhľadávaná pre jej dostupnú polohu a možnosťou ubytovania na vlastnom internáte. Pripravuje odborníkov [...] Čítaj viac

ŠKOLA UMELECKÉHO PRIEMYSLU Ružomberok

ŠKOLA UMELECKÉHO PRIEMYSLU Scota Viatora 6, 034 01 Ružomberok web: www.suprk.sk email: sekretariat@suprk.sk tel.: +421 44 432 25 96; +421 44 432 25 97 O ŠKOLE: Pablo Picasso nám odkázal, že „umenie zmýva z duší prach každodennosti“, a preto sa aj ŠUPka snaží odkrývať jedinečnú originalitu každého študenta, umožňuje mu prejaviť a prezentovať jeho talent [...] Čítaj viac

STREDNÁ ZDRAVOTNÍCKA ŠKOLA Liptovský Mikuláš

STREDNÁ ZDRAVOTNÍCKA ŠKOLA Vrbická 632, 031 01 Liptovský Mikuláš web: www.szslm.sk email: sekretariatszslm@vuczilina.sk tel.: +421 44 552 24 97 facebook: SZŠ v pohybe O ŠKOLE: V duchu motta školy, ktoré je myšlienkou Antoine de Saint-Exupéryho -„nechceme len hľadieť v ústrety budúcnosti, ale sa ju pokúsme aj tvoriť“- škola už vyše 70 rokov vzdeláva najmä zdravotníckych [...] Čítaj viac

SPOJENÁ ŠKOLA Scota Viatora Ružomberok

SPOJENÁ ŠKOLA Scota Viatora 8, 034 01 Ružomberok organizačné zložky: STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA OBCHODU A SLUŽIEB ODBORNÉ UČILIŠTE (pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami) web: www.ssrk.sk email: riaditel@ssrk.sk tel.: +421 44 431 34 10 O ŠKOLE: Škola s vyše 70-ročnou tradíciou je vyhľadávaná pre jej dostupnú polohu a možnosťou ubytovania na vlastnom internáte. Pripravuje odborníkov [...] Čítaj viac