Research Category: Technické školy

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA, DOLNÝ KUBÍN

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA SNP 1202/14, 026 01 Dolný Kubín web: www.sukromnaskolazemko.edupage.org email: zastupcassosdk@gmail.com tel.: +421 43 55 26 602 ODBORY: Študijný odbor s maturitou a výučným listom 3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby 6446 K kozmetik Učebné odbory so záverečnou skúškou a výučným listom 3355 H stolár 3661 H murár 6456 H kaderník [...] Čítaj viac

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA, BYTČA

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Sidónie Sakalovej 182, 014 01 Bytča Tel: 0918 568 248 Mail: skola@sukromnasos.sk Web: www.sukromnasos.sk ODBORY: Študijný odbor s maturitou: 6341 M škola podnikania (externá forma štúdia) Čítaj viac

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA SV. JOZEFA ROBOTNÍKA, ŽILINA

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA SV. JOZEFA ROBOTNÍKA Saleziánska 18, 010 01 Žilina web: www.sjoroza.sk email: sos@sjoroza.sk tel.: +421 911 344 848 ODBORY: Študijný odbor s maturitou a výučným listom 3447 K grafik digitálnych médií Učebné odbory so záverečnou skúškou a výučným listom 2487 H 01 autoopravár - mechanik 2487 H 02 autoopravár - elektrikár 2487 H [...] Čítaj viac

STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA STAVEBNÁ Žilina

STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA STAVEBNÁ Veľká okružná 25, 010 01 Žilina web: www.spssza.sk email školy: spssza@spssza.sk tel: +421 41 562 15 28 , +421 41 562 13 31 O ŠKOLE: Byť absolventom „žilinskej stavebnej priemyslovky“ bolo v minulosti – a je i v súčasnosti symbolom odbornosti a spoľahlivosti. Škola ponúka odbornú prípravu na vysokej úrovni pre [...] Čítaj viac

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA STAVEBNÁ Žilina

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA STAVEBNÁ Tulipánová 2, 011 62 Žilina web: www.sosstavebna.sk email: info@sosstavebna.sk tel.: +421 41 763 76 07 facebook: @sosstavebna instagram: sosstavebnazilina O ŠKOLE: Škola má viac ako 60-ročnú tradíciu a patrí k najväčším školám v regióne i v kraji so zameraním na stavebníctvo. Neustále modernizuje výučbu a jednotlivé študijné a učebné odbory prispôsobuje [...] Čítaj viac

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA POĽNOHOSPODÁRSTVA A SLUŽIEB NA VIDIEKU Žilina

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA POĽNOHOSPODÁRSTVA A SLUŽIEB NA VIDIEKU Predmestská 82, 010 01 Žilina web: www.spospvza.sk email: riaditel@sospsvza.sk tel.: +421 41 723 27 07; +421 41 700 25 74 facebook: @SOSPaSnV O ŠKOLE: Jediná škola svojho typu v Žilinskom kraji, ktorá ponúka komplexné spektrum poľnohospodárskych, potravinárskych odborov a zameraní, ako aj vzdelanie v oblasti veterinárneho zdravotníctva, [...] Čítaj viac

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ Žilina

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ Komenského 50, 010 01 Žilina web: www.soseza.sk email: riaditel@soseza.sk tel.: +421 41 707 49 16 facebook: @soseza18 @COVaPZA O ŠKOLE: SOŠ elektrotechnická v Žiline bola prvou školou svojho druhu na Slovensku. Od svojho vzniku v roku 1950 je jej hlavným poslaním pripravovať vysoko kvalifikovaných elektrotechnikov. Niekoľkokrát zmenila názov, ale dodnes ju [...] Čítaj viac

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA DOPRAVNÁ Žilina

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA DOPRAVNÁ Rosinská 3126/2, 010 08 Žilina web: www.sosdza.sk e-mail: sekretariat@sosdza.sk tel.: +421 41 202 88 50 - spojovateľka +421 41 202 88 52 – sekretariát facebook: SOSDZA instagram: sosdza_sk youtube: @SOSDZA O ŠKOLE: SOŠ dopravná v Žiline patrí medzi najväčšie stredné školy v regióne. Poskytuje vzdelávanie so zameraním na dopravu a prepravu, zasielateľstvo, [...] Čítaj viac

STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ Kysucké Nové Mesto

STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ Nábrežná 1325, 024 01 Kysucké Nové Mesto web: www.spsknm.sk email: skola@spsknm.sk tel.: +421 918 481 085, +421 907 809 122 facebook: @SPSit.KNM O ŠKOLE: Počas svojej 70-ročnej existencie škola vychovala viac ako 11 000 odborníkov. Ich uplatnenie a úspechy vyzdvihli meno školy a zaradili ju medzi najúspešnejšie v Žilinskom kraji. [...] Čítaj viac

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ Čadca

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ Okružná 693, 022 01 Čadca web: www.sostca.sk email: info@sostca.sk tel.: +421 41 432 76 40 O ŠKOLE: Škola už viac ako 60 rokov pripravuje odborníkov pre strojársky a elektrotechnický priemysel. Príprava na povolanie bola vždy prepojená s praxou, preto aj spolupráca so strategickými zamestnávateľmi, nielen v regióne Kysúc, má silné základy [...] Čítaj viac