Autor Martina Gajdárová

ZÁŽITKOVÝ WORKSHOP – MOTIVÁCIA A ŠPORT PRE NAŠICH UČITEĽOV

Na pôde Strednej športovej školy v Žiline sa pod záštitou pani predsedníčky Jurinovej uskutočnil workshop „Motivácia a šport“ pre učiteľov Telesnej športovej výchovy stredných škôl v našej zriaďovateľskej pôsobnosti. Pre 60 zúčastnených učiteľov bol pripravený celodenný pestrý program – Olympijský odznak všestrannosti, Rozvoj silových schopností, Pohybovka, Dych a vedomý pohyb ako cesta k zdraviu a […]

Čítaj viac

MLÁDEŽNÍCKY PARLAMENT ŽILINSKÉHO KRAJA MÁ ZA SEBOU PRVÉ STRETNUTIE

V priestoroch auly SOŠ elektrotechnickej v Žiline sa vo štvrtok (14. 12. 2023) uskutočnilo prvé stretnutie Mládežníckeho parlamentu Žilinského kraja. Zúčastnilo sa ho takmer 100 žiakov, vrátane koordinátorov školských parlamentov a členov mládežníckych organizácií. Zriadenie Mládežníckeho parlamentu v Žilinskom kraji bolo schválené Zastupiteľstvom ŽSK na novembrovom zasadnutí. Schváleniu predchádzala Deklarácia o zámere vzniku Mládežníckeho parlamentu v Žilinskom kraji, ktorú podpísalo […]

Čítaj viac

Medzinárodná konferencia All Inclusive

2. ROČNÍK MEDZINÁRODNEJ KONFERENCIE PRE POMÁHAJÚCICH PRAKTIKOV A ŠKOLSKÉ KOMUNITY Termín konania: 11. Januára 2024Miesto konania: Katolícka univerzita, Pedagogická fakulta, Hrabovská cesta 1, 034 01 RužomberokCIEĽ A ZAMERANIE KONFERENCIEBudovať inkluzívnu komunitu pre rozvoj a inovatívne smerovanie edukácie a inklúzie detí a žiakov na Slovensku.Termín ukončenia registrácie na konferenciu: 6.1.2024 PROGRAM KONFERENCIERegistrácia účastníkov8:00 – 9:00Otvorenie konferencie9:00 […]

Čítaj viac

Skok do výšky ”Flop” s novým doskočiskom na Gymnáziu Hlinská v Žiline

Skok do výšky je atletická disciplína. Pretekári preskakujú horizontálnu latku umiestnenú na stojane, ktorýumožňuje presne odmerať, v akej výške je latka položená, s tým, že pretekári sa odrážajú vždy iba jednou nohou.Gymnázium Hlinská je škola, ktorá neustále inovuje školskú telesnú výchovu, prináša žiakom nové anetradičné veci, aby sa telesná výchova, ale aj pohyb ako taký, […]

Čítaj viac

Networking stretnutie „Spojme spolu mladých I.“

Dňa 20.10. 2023 sa v klubovni Žilinského samosprávneho kraja zrealizovalo stretnutie pracovníkov s mládežou z oblasti formálneho aj neformálneho vzdelávania, ktorí aktívne pracujú s mládežou pod záštitou NIVAMu -odboru podpory neformálneho vzdelávania. Na stretnutí sa odprezentovalo niekoľko organizácií a inštitúcií, medzi ktorými bol napríklad Odbor školstva a športu zo Žilinského samosprávneho kraja, Odbor kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja z mesta Žilina, […]

Čítaj viac

KYSUCKÉ ŠPORTOVÉ DNI 2023 FUTBALOVÁ ČEREŠNIČKA NA ŠPORTOVOM ZÁKUSKU

V piatok 13. októbra 2023  na pôde FK TATRAN Krásno nad Kysucou urobili dokonalú bodku za Kysuckými športovými dňami 2023. Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou a domáci futbalový klub vytvorili podmienky pre skutočný športový vrchol mesiac trvajúcich podujatí s odkazom na olympizumus, fair-play, vzájomný rešpekt a tiež myšlienky Európskeho týždňa športu. O […]

Čítaj viac

Budatínsky rínok 2023 a predstavenie práce žiakov z SOŠ drevárskej a stavebnej z Krásna nad Kysucou

V Žiline sa v sobotu 14.októbra 2023 konalo už tradičné podujatie, ktorým sa končí hlavná sezóna na Budatínskom hrade: Budatínsky rínok. Priniesol bohatý program v príjemnom prostredí. Areál hradu ožil remeselným jarmokom, koncertmi a mnohými inými aktivitami. Svoju činnosť predstavili tiež stredné odborné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Žiaci SOŠ drevárskej a stavebnej z Krásna […]

Čítaj viac

ErasmusDays 2023 na SZŠ Žilina

ErasmusDays 2023 sa konajú po celej Európe od 9. do 14. októbra 2023, do tohtoročného siedmeho ročníka sa zapojila aj Stredná zdravotnícka škola v Žiline svojou aktivitou Erasmusacka kvapka krvi. Prepojila sa krásna myšlienka darovania krvi učiteľmi a žiakmi štvrtých ročníkov s príležitosťou na rovesnícke vzdelávanie. Zdravotnícki laboranti si pripravili pre darcov krvi a ostatných […]

Čítaj viac

Náš deň úcty k starším na Strednej zdravotníckej škole v Žiline

Dňa 13.10.2023 sme privítali bývalých zamestnancov školy v seniorskom veku. Asistenti výživy pripravili chutné občerstvenie, žiaci odboru masér ponúkli svoje masérske služby a žiaci 4D divadelné predstavenie. Všetci naši hostia svojim úsmevom a spokojnosťou potvrdili, že tento deň bol zážitkom nielen pre nás, ale i pre nich. SZŠ Žilina

Čítaj viac