Autor Martina Gajdárová

Gymnázium Varšavká v Žiline úspechy žiakov a ich aktivity

Čítanie mien obetí holokaustu Vo štvrtok 7. 9. 2023 sa v Divadle P.O. Hviezdoslava v Bratislave už štrnástykrát uskutočnila pietna spomienka, venovaná obetiam holokaustu. Ako aj v predchádzajúcich rokoch (od roku 2009) významné osobnosti spoločenského, kultúrneho a politického života čítali mená asi 400 deportovaných z 13. a 14. deportačného transportu. V tomto  roku to boli napr. Emília Vašáryová, Juraj Droba, Pavel Traubner, […]

Čítaj viac

Vonkajšia posilňovňa SZŠ Žilina

„Pre žiakov a so žiakmi, od projektového zámeru až po realizáciu“ A teraz nám ostáva urobiť to najdôležitejšie, plnohodnotne a v maximálnej možnej miere využiť všetky možnosti, ktoré nám realizovaný projekt „Vonkajšia posilňovňa“ poskytuje. Stredná zdravotnícka škola bola úspešná v žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov z grantového programu ŽSK na rok 2023 „VRÁŤME ŠPORT DO ŠKÔL“. Za podpory viacerých strán sme […]

Čítaj viac

Renovácia podlahy v telocvični Gymnázia v Ružomberku

Naša škola v súčasnosti disponuje jednou telocvičňou, ktorá je počas celého školského roka plne obsadená. Jej využívanie ju časom poznačilo natoľko, že si vyžadovala isté opravy a modernizáciu priestorov. Z toho dôvodu sme sa rozhodli zapojiť do výzvy grantového programu ,,Vráťme šport do škôl“, ktorý je zastrešený Žilinským samosprávnym krajom. Našim cieľom bola renovácia podlahy, vytýčenie ihrísk a vymaľovanie […]

Čítaj viac

Vzdelávanie školských parlamentov v Martine

Rada mládeže Žilinského kraja v partnerstve so Žilinským samosprávnym krajom v dňoch 11.-12. septembra 2023 realizovala piate vzdelávanie  pre školské parlamenty stredných škôl v Martine. Zúčastnili sa ho mladí ľudia, ktorí pôsobia v parlamentoch na školách : Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha v Martine, Gymnázium Jozefa Lettricha, Martin,  Stredná odborná škola dopravná, Martin – Priekopa, Stredná odborná škola obchodu a služieb Martin, Stredná odborná […]

Čítaj viac

OLYMPIJSKY ODZNAK VŠESTRANNOSTI 2023/2024

Zapojte sa aj Vy do programu na podporu všestranného pohybového rozvoja žiakov prostredníctvom projektu Olympijský odznak všestrannosti (OLOV). Cieľová skupina: žiaci 6.-9.ročníka základných škôl a príslušných ročníkov 8- ročných gymnázií Termín súťaže: 11.9.-16.11.2023 V prípade potreby kontaktujte zodpovednú osobu: Mgr. Milan Špánik, PhD. projektový manažér spanik@olympic.sk +421 918 773 144 PROPOZÍCIE ŠKOLSKÉ KOLÁOLYMPIJSKÉHO ODZNAKU VŠESTRANNOSTI2023/2024

Čítaj viac

Odborná stáž pedagógov SOŠ stavebnej Žilina v Portugalsku

SOŠ stavebná v Žiline pokračuje aj v školskom roku 2023/2024 v programe Erasmus+ zapojením žiakov a pedagogických zamestnancov do projektu „Skúsenosť a zručnosť – cesta k úspechu“. Program Erasmus+ v sektore odborného vzdelávania a prípravy umožňuje aj profesionálny rast  zamestnancov. My sme pre našich zamestnancov v tomto projekte volili formu pozorovania – job shadowing. Na konci mesiaca august 2023 sa […]

Čítaj viac

Školský parlament z SOŠ polytechnickej v Ružomberku a jeho projekt “Sadnime si spolu”

Projekt podporený z grantového programu ŽSK “Podaj mi ruku 2023” Dať sa dohromady je začiatok. Vydržať po hromade je pokrok. Spolupracovať je úspech. A práve spolupráca na projekte SADNIME SI SPOLU, ktorý sme v našom školskom parlamente zrealizovali vďaka grantovému programu ŽSK PODAJ MI RUKU 2023 nám ukázala čo všetci potrebujeme. Sadnúť si spolu, dať spoločne […]

Čítaj viac

Stredná odborná škola dopravná v Žiline úspešne pokračuje v realizácii medzinárodných mobilít v rámci Programu Erasmus+

Stredná odborná škola dopravná v Žiline úspešne pokračuje v realizácii medzinárodných mobilít v rámci Programu Erasmus+. V končiacom školskom roku zrealizovala pre svojich študentov dve mobility v Českej republike. V tomto roku sme sa v rámci projektu zamerali na získanie a rozšírenie digitálnych zručností a získanie poznatkov z environmentálneho spôsobu nakladania s odpadom v rámci dielní, autoservisov a pri recyklácii automobilov. Mobilita u nášho overeného partnera SOŠ a SOU, Vocelova […]

Čítaj viac

Erasmus+ na Spojenej škole Ružomberok

V priebehu mája a júna 2023 sa žiaci a učitelia Spojenej školy Scota Viatora 8, Ružomberok zúčastnili mobilít v rámci projektu Travelling is learning – join us! / Cestovaním sa učíme – pridaj sa k nám!, ktoré boli financované grantom EU.   Od 30.4.2023 do 21.5.2023 sa uskutočnila prvá stáž do nemeckého mesta Schkeuditz. Bola to prvá fáza projektu. […]

Čítaj viac

Oceňovanie najúspešnejších študentských firiem v rezidencii veľvyslanca USA – SOŠ podnikania v Námestove

Vzhľadom na výnimočné pôsobenie študentskej firmy le Señoras, v rámci predmetu Aplikovaná ekonómia, sa Ema Kubiznová, žiačka 3. ročníka študijného odboru Obchodné a informačné služby – medzinárodné obchodné vzťahy zo Strednej odbornej školy podnikania a služieb v Námestove, zúčastnila spolu s prezidentami ďalších desiatich študentských firiem z celého Slovenska na oceňovaní najúspešnejších študentských firiem priamo v rezidencii veľvyslanca USA. Ocenenie prevzala z rúk zástupcu […]

Čítaj viac