Autor Martina Gajdárová

Gymnazisti v Ružomberku slávnostnou akadémiou ukončili projekt o vode s partnermi z ostrova Réunion

Dňa 19.5.2023 sa vo Veľkej Dvorane KD AH v Ružomberku uskutočnila slávnostná prezentácia projektu Erasmus+ s názvom „Voda … náš spoločný poklad“ spojená s kultúrnym programom. Podujatie bolo vyvrcholením druhej mobility projektu, počas ktorej k nám zavítali naši partneri z tropického ostrova Réunion. Strávili u nás osem dní naplnených zaujímavým a bohatým programom. Žiaci z Réunionu spoznávali Liptov, spolu s našimi študentami […]

Čítaj viac

Vzdelávanie školských parlamentov v Liptovskom Mikuláši

Rada mládeže Žilinského kraja v partnerstve so Žilinským samosprávnym krajom v dňoch 15.-16. mája 2023 realizovala tretie vzdelávanie  pre školské parlamenty stredných škôl v Liptovskom Mikuláši. Zúčastnili sa ho mladí ľudia, ktorí pôsobia v parlamentoch na školách : Gymnázium Michala Miloslava Hodžu,  Liptovský Mikuláš , Stredná odborná škola polytechnická,  Liptovský Mikuláš, Stredná odborná škola lesnícka a drevárska Jozefa Dekreta Matejovie, Liptovský […]

Čítaj viac

Elektrikári na “Sprawny w zawodzie – elektronik”

Žiaci II.A. triedy, Strednej odbornej školy technickej Čadca, odboru mechanik elektrotechnik Daniel Ligač a Michal Drahňák sa zúčastnili dňa 17.05.2023 medzinárodnej súťaže XX. Międzynarodowego Konkursu “Sprawny w zawodzie – elektronik” v Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Skoczowie v Poľsku. Súťaž pozostávala z teoretickej a praktickej časti. V rámci teoretickej časti žiaci riešili test vedomostí z oblasti elektrotechniky a v praktickej časti skompletizovali […]

Čítaj viac

Obrovský úspech ružomberských gymnazistiek

Gymnázium v Ružomberku získalo na basketbalových majstrovstvách Slovenska žiačok stredných škôl bronzové medaily. V dňoch 10.-11. mája sa konali Majstrovstvá Slovenska stredných škôl v basketbale. Postupujúci z jednotlivých krajských kôl si prišli zmerať sily na finálový turnaj do novej basketbalovej haly Diplomat aréna v Piešťanoch. Z celkových 8 družstiev sa naše gymnazistky stretli v základnej skupine so súpermi – Stredná […]

Čítaj viac

SPŠS Žilina opäť víťazne na celoštátnej prehliadke prác SOČ

Tento školský rok sa konal 45. ročník súťaže Stredoškolskej odbornej činnosti. Celoštátna prehliadka sa konala v dňoch 25.04.-28.04.2023 na SOŠ vinársko-ovocinárskej v Modre. Naši žiaci súťažili už tradične v Odbore 10 – Stavebníctvo, geodézia, kartografia. SPŠS Žilina mala nominované dve práce. Prvou prácou, ktorá postúpila z krajského kola projekt Hexagon budova na bývanie s iným využitím. Tvorcom projektu bol […]

Čítaj viac

Junior Internet

Dňa 29. 4. 2023 sme sa zúčastnili celoslovenského finále súťaže Junior Internet v Bratislave na Fakulte informatiky a informačných technológií STU. Do tejto súťaže sme prihlásili náš Youtube kanál Spoznaj Liptov s videom o havárii bombardéra na Slovensku. Získali sme špeciálne ocenenie hodnotiacej komisie v našej kategórii za originálny nápad, kvalitné prevedenie a pridanú hodnotu, ktorú sme videom odovzdali divákom. Spomedzi […]

Čítaj viac

Úspech študenta SOŠ drevárskej a stavebnej z Krásna nad Kysucou v celoslovenskom kole Stredoškolskej odbornej činnosti

Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou sa každoročne zapája do stredoškolskej odbornej činnosti, ktorej sa venujú v škole v čase vyučovania aj vo svojom voľnom čase. Svoju prácu na tému, ktorú si študenti vyberú z oblasti, ktorá ich najviac zaujíma, môžu riešiť samostatne, alebo za pomoci odborníkov z praxe. Vyvrcholením sú súťažné prehliadky, v ktorých žiaci obhajovali výsledky […]

Čítaj viac

Odborná stáž žiakov SOŠ stavebnej v Žiline v španielskom Maríne

V rámci projektu Erasmus+ sa skupina piatich študentov z odborov MSIZ (mechanik stavebnoinštalaných zariadení) a TEZB (technik energetických zariadení budov) v sprievode učiteľky anglického jazyka od 17. do 28. apríla zúčastnila zahraničnej stáže v meste Marín, ktoré leží v oblasti Galícia v Španielsku.  Študenti boli ubytovaní na apartmáne neďaleko firmy Urkira, kde počas pracovných dní vykonávali […]

Čítaj viac

Prví maturanti v odbore mechatronika a obchodná akadémia v Žilinskom kraji

Žiaci Strednej priemyselnej školy informačných technológií Ignáca Gessaya v Tvrdošíne študujúci v systéme duálneho vzdelávania v perspektívnom a trhom práce mimoriadne žiadanom odbore mechatronika majú za sebou dôležitú zložku maturitnej skúšky a to jej praktickú časť. Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky žiakov duálneho vzdelávania je odlišná v tom, že sa koná u zamestnávateľa a skúšajúcim členom maturitnej komisie musí byť zástupca zamestnávateľa, s ktorým […]

Čítaj viac