Autor Martina Gajdárová

Rozlúčka s absolventmi SOŠ drevárskej a stavebnej Krásno nad Kysucou

Slávnostné vyraďovanie absolventov v Strednej odbornej škole drevárskej a stavebnej v Krásne nad Kysucou sa už stalo tradíciou. Posledný májový deň sa konalo odovzdanie maturitných vysvedčení, ocenenie za študijné výsledky, vyhodnotenie aktívnej činnosti, reprezentovanie školy v rôznych súťažiach a vyslanie absolventov do reálneho života. V Dome kultúry v Krásne nad Kysucou sa pri tejto príležitosti […]

Čítaj viac

Skvelý úspech žiakov SOŠ obchodu a služieb v Čadci

v celoslovenskej literárno-výtvarnej súťaži Sila slova / The Power of the Word/ Die Macht des Wortes Dňa 26. 4. 2024sa žiaci našej školy zapojili do celoslovenskej literárno – výtvarnej súťaže Sila slova, ktorú pod záštitou predsedníčky ŽSK Ing. Eriky Jurinovej zorganizovalo osemročné gymnázium Varšavská1677/1 v Žiline. V kategórii Kreatívne písanie poézie a prózy v anglickom a nemeckom jazyku získali naši žiaci skvelé umiestnenie: Anglický […]

Čítaj viac

Mládežnícky parlament ŽSK

Dňa 14.05.2024 sa na Úrade Žilinského samosprávneho kraja uskutočnilo stretnutie Mládežníckeho parlamentu ŽSK. Hlavným bodom stretnutia bolo schválenie štatútu MP ŽSK. Foto: https://www.flickr.com/photos/zilinskazupa/albums/72177720316952490 Dňa 22.4.2024 boli na zasadnutí Zastupiteľstva ŽSK predstavení členovia Mládežníckeho parlamentu ŽSK. Zástupcovia jednotlivých regiónov predstavili predsedníčke Erike Jurinovej a poslancom Zastupiteľstva ŽSK svoje vízie a hlavný zámer ich činnosti. Celkový počet […]

Čítaj viac

Župná kalokagatia 2024 – 17. ročník

17. ročník športovo-vedomostnej súťaže Župná kalokagatia sa uskutočnil ako postupová krajská súťaž v Strednej športovej škole, Rosinska 6, Žilina a jej okolí. Súťaže sa v postupovom kole zúčastnilo 54 družstiev zo stredných škôl v Žilinskom kraji. Do finálového kola sa prebojovalo 16 družstiev. Fotky na stiahnutie tu: https://www.flickr.com/photos/zilinskazupa/albums/72177720318068333 Výsledky finálového kola: Ďakujeme organizátorskej škole 17. […]

Čítaj viac

MLÁDEŽNÍCKY PARLAMENT ŽILINSKÉHO KRAJA sa stretol 29.2.2024 na župe

Dňa 29.2.2024 sa na Žilinskej župe stretlo viac ako 120 žiakov z členských školských parlamentov, zástupcovia šiestich mládežníckych organizácií (Rada mládeže ŽK, o.z., Sytev, o.z., CVČ Žilina, Aliancia stredoškolákov, o.z., Sekcia pre mládež ŽSK, NIVaM)a tiež poslanec za mesto Žilina a kraj Denis Cáder a Univerzitná knižnica pri Žilinskej univerzite v Žiline. Žiaci sa stretli, […]

Čítaj viac

Rozvoj a udržateľnosť školských parlamentov, ako cesty participácie mladých ľudí – pozvánka na konferenciu

Rada mládeže Žilinského kraja v partnerstve so  Žilinským samosprávnym krajom pozýva členov a koordinátorov na konferenciu Rozvoj a udržateľnosť školských parlamentov, ako cesty participácie mladých ľudí. Termín: 12. apríla 2024 Miesto konania: Penzión Čierna Pani Martin Začiatok: 9:30 -15:00 h Pozvaní: max. 3 zástupcovia zo školského parlamentu ( členovia, koordinátor/koordinátorka), ktorý realizovali malý projekt, resp. […]

Čítaj viac

ZÁŽITKOVÝ WORKSHOP – MOTIVÁCIA A ŠPORT PRE NAŠICH UČITEĽOV

Na pôde Strednej športovej školy v Žiline sa pod záštitou pani predsedníčky Jurinovej uskutočnil workshop „Motivácia a šport“ pre učiteľov Telesnej športovej výchovy stredných škôl v našej zriaďovateľskej pôsobnosti. Pre 60 zúčastnených učiteľov bol pripravený celodenný pestrý program – Olympijský odznak všestrannosti, Rozvoj silových schopností, Pohybovka, Dych a vedomý pohyb ako cesta k zdraviu a […]

Čítaj viac