Research Category: Gymnáziá

SÚKROMNÉ GYMNÁZIUM, ŽILINA

SÚKROMNÉ GYMNÁZIUM Oravská 11, 010 01 Žilina web: www.ssag.sk email: ssag@ssag.sk tel.: +421 917 782 627, +421 911 345 345 ODBORY: Študijný odbor s maturitou 7902 J 74 gymnázium – bilingválne štúdium (slovensko-anglické) - päťročná forma štúdia (talentové prijímacie skúšky) Čítaj viac

SÚKROMNÉ BILINGVÁLNE GYMNÁZIUM, RUŽOMBEROK

SÚKROMNÉ BILINGVÁLNE GYMNÁZIUM Bystrická cesta 174/5, 034 01 Ružomberok web: www.sukromna-skola.edupage.org email: sgymdk@centrum.sk tel.: +421 44 43 00 900 ODBORY: Študijný odbor s maturitou 7902 J 74 gymnázium – bilingválne štúdium (slovensko-anglické) - päťročná forma štúdia (talentové prijímacie skúšky) Čítaj viac

SPOJENÁ ŠKOLA – GYMNÁZIUM JOZEFA CÍGERA HRONSKÉHO, VRÚTKY

SPOJENÁ ŠKOLA  organizačná zložka: GYMNÁZIUM JOZEFA CÍGERA HRONSKÉHO M. R. Štefánika 1, 038 61 Vrútky web: www.gymvrutky.edupage.org email: riaditelstvo@spojenaskolavrutky.sk tel.: +421 43 42 82 119 ODBORY: Študijný odbor s maturitou 7902 J gymnázium – štvorročná forma štúdia Čítaj viac

GYMNÁZIUM JOZEFA MILOSLAVA HURBANA, ČADCA

GYMNÁZIUM JOZEFA MILOSLAVA HURBANA 17. novembra 1296, 022 01 Čadca web: www.gymcadca.eu email: kancelaria@gymcadca.sk tel.: +421 41 43 22 330 ODBORY: Študijný odbor s maturitou 7902 J gymnázium – štvorročná forma štúdia 7902 J gymnázium – osemročná forma štúdia 7902 J 74 gymnázium – bilingválne štúdium (slovensko-anglické) - päťročná forma štúdia (talentové prijímacie skúšky) Čítaj viac

BILINGVÁLNE GYMNÁZIUM MILANA HODŽU, SUČANY

BILINGVÁLNE GYMNÁZIUM MILANA HODŽU Komenského 215, 038 52 Sučany web: www.gbas.sk email: gbas@gbas.sk tel.: +421 43 42 93 474; +421 911 348 424 ODBORY: Študijný odbor s maturitou 7902 J 74 gymnázium – bilingválne štúdium (slovensko-anglické) - päťročná forma štúdia (talentové prijímacie skúšky) Čítaj viac

GYMNÁZIUM BILINGVÁLNE, ŽILINA

GYMNÁZIUM BILINGVÁLNE Tomáša Ružičku 3, 010 01 Žilina web: www.gbza.eu email: gbza@gbza.eu,  riaditelka@gbza.eu tel.: +421 41 76 45 568 ODBORY: Študijný odbor s maturitou 7902 J 74 gymnázium – bilingválne štúdium (slovensko-francúzske) - päťročná forma štúdia (talentové prijímacie skúšky) 7902 J 74 gymnázium – bilingválne štúdium (slovensko-španielske) - päťročná forma štúdia (talentové prijímacie skúšky) Čítaj viac

GYMNÁZIUM MARTINA HATTALU, TRSTENÁ

GYMNÁZIUM MARTINA HATTALU Železničiarov 278, 028 01Trstená web: www.gmhtrstena.edupage.org email: gmh@gmhtrstena.edu.sk; kristofcak@orava.sk tel.: +421 43 53 92 212 ODBORY: Študijný odbor s maturitou 7902 J gymnázium – štvorročná forma štúdia 7902 J gymnázium – osemročná forma štúdia 7902 J 74 gymnázium – bilingválne štúdium (slovensko-španielske) - päťročná forma štúdia (talentové prijímacie skúšky) Čítaj viac

GYMNÁZIUM SV. ANDREJA, RUŽOMBEROK

GYMNÁZIUM SV. ANDREJA Nám. A. Hlinku 5, 034 01 Ružomberok web: www.gsa.edupage.org email: gsa@gsa.sk tel.: +421 907 373 600 ODBORY: Študijný odbor s maturitou 7902 J gymnázium – štvorročná forma štúdia 7902 J gymnázium – osemročná forma štúdia Čítaj viac