Research Category: Región Kysuce

GYMNÁZIUM JOZEFA MILOSLAVA HURBANA, ČADCA

GYMNÁZIUM JOZEFA MILOSLAVA HURBANA 17. novembra 1296, 022 01 Čadca web: www.gymcadca.eu email: kancelaria@gymcadca.sk tel.: +421 41 43 22 330 ODBORY: Študijný odbor s maturitou 7902 J gymnázium – štvorročná forma štúdia 7902 J gymnázium – osemročná forma štúdia 7902 J 74 gymnázium – bilingválne štúdium (slovensko-anglické) - päťročná forma štúdia (talentové prijímacie skúšky) Čítaj viac

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ SV. MÁRIE GORETTI, ČADCA

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ SV. MÁRIE GORETTI Horná 137, 022 01 Čadca web: www.sospgca.edupage.org email: skola@sospgca.sk tel.: +421 41 43 35 122 ODBORY: Študijný odbor s maturitou 7646 M vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo (talentové prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry, hudobnej, výtvarnej a telesnej výchovy) 7661 M sociálno-výchovný [...] Čítaj viac

STREDNÁ ZDRAVOTNÍCKA ŠKOLA SV. FRANTIŠKA Z ASSISI, ČADCA

STREDNÁ ZDRAVOTNÍCKA ŠKOLA SV. FRANTIŠKA Z ASSISI, ČADCA Horná 137, 022 01 Čadca web: www.szsfaca.edupage.org email: skola@szsfaca.edu.sk tel.: +421 41 433 51 22 ODBORY: Študijný odbor s maturitou 5361 M praktická sestra 5358 M zubný asistent Študijný odbor so záverečnou pomaturitnou skúškou 5361 N praktická sestra (dvojročné pomaturitné externé štúdium) Učebný odbor so záverečnou skúškou [...] Čítaj viac

STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ Kysucké Nové Mesto

STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ Nábrežná 1325, 024 01 Kysucké Nové Mesto web: www.spsknm.sk email: skola@spsknm.sk tel.: +421 918 481 085, +421 907 809 122 facebook: @SPSit.KNM O ŠKOLE: Počas svojej 70-ročnej existencie škola vychovala viac ako 11 000 odborníkov. Ich uplatnenie a úspechy vyzdvihli meno školy a zaradili ju medzi najúspešnejšie v Žilinskom kraji. [...] Čítaj viac

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ Čadca

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ Okružná 693, 022 01 Čadca web: www.sostca.sk email: info@sostca.sk tel.: +421 41 432 76 40 O ŠKOLE: Škola už viac ako 60 rokov pripravuje odborníkov pre strojársky a elektrotechnický priemysel. Príprava na povolanie bola vždy prepojená s praxou, preto aj spolupráca so strategickými zamestnávateľmi, nielen v regióne Kysúc, má silné základy [...] Čítaj viac

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍCKA Kysucké Nové Mesto

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍCKA Športová 1326, 024 01 Kysucké Nové Mesto web: www.sossknm.sk email: riaditel@sossknm.sk tel.: +421 41 421 22 13 facebook: Stredná odborná škola strojnícka KNM instagram: sosstrojnickaknm O ŠKOLE: So 70-ročnou históriou patrí škola medzi kvalitné vzdelávacie inštitúcie v regióne Kysuce. Vďaka ponuke učebných, študijných a nadstavbových odborov pokrýva široké spektrum rôznych profesií [...] Čítaj viac

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA OBCHODU A SLUŽIEB Čadca

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA OBCHODU A SLUŽIEB Ul. 17. novembra 2579, 022 01 Čadca web: www.sosca.sk email: sekretariat@sosca.sk tel.: +421 41 432 15 90 facebook: @sosobchoduasluziebcadca instagram: sos_obchodu_a_sluzieb_cadca O ŠKOLE: Stredná odborná škola obchodu a služieb Čadca je moderná, dynamicky sa rozvíjajúca škola, kladúca dôraz predovšetkým na kvalitu vzdelávania. V regióne Kysuce je známa pod názvom [...] Čítaj viac

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA DREVÁRSKA A STAVEBNÁ Krásno nad Kysucou

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA DREVÁRSKA A STAVEBNÁ č.1642, 023 02 Krásno nad Kysucou web: www.sosdskrasno.sk email: sosdskrasno@sosdskrasno.sk tel.: +421 41 438 53 37 facebook: Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou O ŠKOLE: Škola pripravuje odborníkov v drevárskych a stavebných profesiách, ktoré majú v regióne Kysuce nielen tradíciu, ale aj perspektívu. Študentom dáva do [...] Čítaj viac

OBCHODNÁ AKADÉMIA DUŠANA METODA JANOTU Čadca

OBCHODNÁ AKADÉMIA DUŠANA METODA JANOTU Ul. 17. novembra 2701, 022 01 Čadca web: www.oadmj.sk email: sekretariat@oadmj.sk tel.: +421 41 433 21 06, +421 41 433 21 03 mobil: 0910 911 025 instagram: www.instagram.com/obchodna.akademia.dmj.cadca O ŠKOLE: Škola je najstaršou odbornou školou na Kysuciach, ktorá nadväzuje na tradíciu Štátnej obchodnej školy v Čadci zriadenej v roku 1945. [...] Čítaj viac

GYMNÁZIUM Ľ. Štúra Turzovka

GYMNÁZIUM Ľ. Štúra 35, 023 54 Turzovka web: www.gturzovka.edupage.org email: riaditel@gymturzovka.sk tel.: +421 41 435 36 33, +421 41 433 36 68 O ŠKOLE: Škola má bohatú tradíciu vo výchove a vzdelávaní žiakov. Je jedinou strednou školou v regióne horných Kysúc a jej história siaha do šesťdesiatych rokov minulého storočia. V tom čase bola rozhodnutím [...] Čítaj viac