Archívy: Research

SÚKROMNÉ GYMNÁZIUM, ŽILINA

SÚKROMNÉ GYMNÁZIUM Oravská 11, 010 01 Žilina web: www.ssag.sk email: ssag@ssag.sk tel.: +421 917 782 627, +421 911 345 345 ODBORY: Študijný odbor s maturitou 7902 J 74 gymnázium – bilingválne štúdium (slovensko-anglické) - päťročná forma štúdia (talentové prijímacie skúšky) Čítaj viac

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA PRO SCHOLARIS, ŽILINA

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA PRO SCHOLARIS Hlavná 2, 010 09 Žilina web: www.proscholaris.sk email: riaditel@soaza.sk tel.: +421 902 930 201 ODBORY: Študijný odbor s maturitou 6317 M obchodná akadémia 6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu 7237 M informačné systémy a služby Čítaj viac

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA, ŽILINA

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Dom odborov, Antona Bernoláka 51 blok B, 010 01 Žilina web: www.ssosss.sk email: riaditel.sosss@gmail.com tel.: +421 911 936 177 ODBORY: Učebné odbory so záverečnou skúškou a výučným listom 6444 H čašník, servírka 6445 H kuchár Čítaj viac

SÚKROMNÉ TANEČNÉ KONZERVATÓRIUM, LIPTOVSKÝ HRÁDOK

SÚKROMNÉ TANEČNÉ KONZERVATÓRIUM Hradná 340, 033 01 Liptovský Hrádok web: www.stklh.sk email: riaditel@stklh.sk tel.: +421 915 836 148 ODBORY: Študijný odbor s absolventskou skúškou (talentové prijímacie skúšky) 8227 Q tanec (osemročná forma štúdia) Čítaj viac

SÚKROMNÁ STREDNÁ ŠKOLA EDUCO, NÁMESTOVO

SÚKROMNÁ STREDNÁ ŠKOLA EDUCO Slanická osada 2178, 029 01 Námestovo web: www.slanickaosada.sk email: sekretariat@ssseduco.sk tel.: +421 43 22 11 310 ODBORY: Študijný odbor s maturitou a výučným listom 6323 K hotelová akadémia - päťročná forma štúdia 6405 K pracovník marketing 6421 L spoločné stravovanie 6442 K obchodný pracovník 6444 K čašník, servírka Študijný odbor s [...] Čítaj viac

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA, DOLNÝ KUBÍN

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA SNP 1202/14, 026 01 Dolný Kubín web: www.sukromnaskolazemko.edupage.org email: zastupcassosdk@gmail.com tel.: +421 43 55 26 602 ODBORY: Študijný odbor s maturitou a výučným listom 3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby 6446 K kozmetik Učebné odbory so záverečnou skúškou a výučným listom 3355 H stolár 3661 H murár 6456 H kaderník [...] Čítaj viac

SÚKROMNÉ BILINGVÁLNE GYMNÁZIUM, RUŽOMBEROK

SÚKROMNÉ BILINGVÁLNE GYMNÁZIUM Bystrická cesta 174/5, 034 01 Ružomberok web: www.sukromna-skola.edupage.org email: sgymdk@centrum.sk tel.: +421 44 43 00 900 ODBORY: Študijný odbor s maturitou 7902 J 74 gymnázium – bilingválne štúdium (slovensko-anglické) - päťročná forma štúdia (talentové prijímacie skúšky) Čítaj viac

SÚKROMNÁ SPOJENÁ ŠKOLA, MARTIN

SÚKROMNÁ SPOJENÁ ŠKOLA J. Lettricha 2, 036 01 Martin web: www.ssusmartin.sk email: riaditel@ssusmartin.sk tel.: +421 43 43 83 439 ODBORY: Študijný odbor s maturitou (talentové prijímacie skúšky) 8603 M grafický a priestorový dizajn Študijný odbor s maturitou (po 4 rokoch) Študijný odbor s absolventskou skúškou (po 6 rokoch) (talentové prijímacie skúšky) 8226 Q hudobno-dramatické umenie Čítaj viac

SÚKROMNÁ STREDNÁ UMELECKÁ ŠKOLA, ŽILINA

SÚKROMNÁ STREDNÁ UMELECKÁ ŠKOLA Hálkova 2968/22, 010 01 Žilina web: www.skolaumenia.sk email: info@skolaumenia.sk tel.: +421 917 449 367 ODBORY: Študijný odbor s maturitou (talentové prijímacie skúšky) 8603 M grafický a priestorový dizajn 8604 M grafický dizajn 8606 M fotografický dizajn 8614 M dizajn interiéru 8641 M propagačné výtvarníctvo Čítaj viac