Research Category: Školy podľa zamerania

SÚKROMNÉ GYMNÁZIUM, ŽILINA

SÚKROMNÉ GYMNÁZIUM Oravská 11, 010 01 Žilina web: www.ssag.sk email: ssag@ssag.sk tel.: +421 917 782 627, +421 911 345 345 ODBORY: Študijný odbor s maturitou 7902 J 74 gymnázium – bilingválne štúdium (slovensko-anglické) - päťročná forma štúdia (talentové prijímacie skúšky) Čítaj viac

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA PRO SCHOLARIS, ŽILINA

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA PRO SCHOLARIS Hlavná 2, 010 09 Žilina web: www.proscholaris.sk email: riaditel@soaza.sk tel.: +421 902 930 201 ODBORY: Študijný odbor s maturitou 6317 M obchodná akadémia 6355 M služby v cestovnom ruchu 7237 M informačné systémy a služby Čítaj viac

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA, ŽILINA

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Dom odborov, Antona Bernoláka 51 blok B, 010 01 Žilina web: www.ssosss.sk email: riaditel.sosss@gmail.com tel.: +421 911 936 177 ODBORY: Študijný odbor s maturitou: 6421 L spoločné stravovanie Učebné odbory so záverečnou skúškou a výučným listom 6444 H čašník, servírka 6445 H kuchár Čítaj viac

SÚKROMNÉ TANEČNÉ KONZERVATÓRIUM, LIPTOVSKÝ HRÁDOK

SÚKROMNÉ TANEČNÉ KONZERVATÓRIUM Hradná 340, 033 01 Liptovský Hrádok web: www.stklh.sk email: riaditel@stklh.sk tel.: +421 915 836 148 ODBORY: Študijný odbor s absolventskou skúškou (talentové prijímacie skúšky) 8227 Q tanec (osemročná forma štúdia) Čítaj viac

SÚKROMNÁ SPOJENÁ ŠKOLA EDUCO- SÚKROMNÁ HOTELOVÁ AKADÉMIA, SÚKROMNÁ OBCHODNÁ AKADÉMIA, NÁMESTOVO

SÚKROMNÁ STREDNÁ ŠKOLA EDUCO organizačné zložky: Súkromná hotelová akadémia Súkromná obchodná akadémia Slanická osada 2178, 029 01 Námestovo web: www.slanickaosada.sk email: sekretariat@ssseduco.sk tel.: +421 43 22 11 310 facebook: http://sekretariat@ssseduco.sk/ ODBORY: Študijný odbor s maturitou a výučným listom 6323 K hotelová akadémia - päťročná forma štúdia 6442 K obchodný pracovník 6444 K čašník, servírka 6445 [...] Čítaj viac

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA, DOLNÝ KUBÍN

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA SNP 1202/14, 026 01 Dolný Kubín web: www.sukromnaskolazemko.edupage.org email: zastupcassosdk@gmail.com tel.: +421 43 55 26 602 ODBORY: Študijný odbor s maturitou a výučným listom 3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby 6446 K kozmetik Učebné odbory so záverečnou skúškou a výučným listom 3355 H stolár 3661 H murár 6456 H kaderník [...] Čítaj viac

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKANIA, RUŽOMBEROK

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKANIA Bystrická cesta 174/5, 034 01 Ružomberok web: www.sukromna-skola.edupage.org email: sgymdk@centrum.sk tel.: +421 44 43 00 900 ODBORY: Študijný odbor s maturitou: 6341 M škola podnikania (externá forma štúdia) Čítaj viac

SÚKROMNÉ BILINGVÁLNE GYMNÁZIUM, RUŽOMBEROK

SÚKROMNÉ BILINGVÁLNE GYMNÁZIUM Bystrická cesta 174/5, 034 01 Ružomberok web: www.sukromna-skola.edupage.org email: sgymdk@centrum.sk tel.: +421 44 43 00 900 ODBORY: Študijný odbor s maturitou 7902 J 74 gymnázium – bilingválne štúdium (slovensko-anglické) - päťročná forma štúdia (talentové prijímacie skúšky) Čítaj viac

SÚKROMNÁ SPOJENÁ ŠKOLA – SÚKROMNÉ HUDOBNÉ A DRAMATICKÉ KONZERVATÓRIUM, SÚKROMNÁ ŠKOLA UMELECKÉHO PRIEMYSLU, MARTIN

SÚKROMNÁ SPOJENÁ ŠKOLA organizačné zložky: Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium Súkromná škola umeleckého priemyslu J. Lettricha 3, 036 01 Martin web: www.ssusmartin.sk email: riaditel@ssusmartin.sk tel.: +421 43 43 83 439, 0918 371 009 ODBORY: Študijný odbor s maturitou (talentové prijímacie skúšky) 8603 M grafický a priestorový dizajn https://www.ssusmartin.sk/?ssus/odbory Študijný odbor s maturitou (po 4 rokoch) Študijný [...] Čítaj viac

SÚKROMNÁ ŠKOLA UMELECKÉHO PRIEMYSLU, ŽILINA

SÚKROMNÁ ŠKOLA UMELECÉHO PRIEMYSLU Hálkova 2968/22, 010 01 Žilina web: www.skolaumenia.sk email: info@skolaumenia.sk tel.: +421 917 449 367 ODBORY: Študijný odbor s maturitou (talentové prijímacie skúšky) 8603 M grafický a priestorový dizajn 8604 M grafický dizajn 8606 M fotografický dizajn 8614 M dizajn interiéru 8641 M propagačné výtvarníctvo Čítaj viac