Research Category: Školy podľa zamerania

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA, ŽILINA

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Saleziánska 18, 010 01 Žilina web: www.ssosza.sk, www.studujdigital.sk email: gabriela.pazicka@ssosza.sk; gpazicka@gmail.com tel.: +421 911 566 901 ODBORY: Študijný odbor s maturitou 2569 M informačné a digitálne technológie Čítaj viac

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA, BYTČA

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Sidónie Sakalovej 182, 014 01 Bytča Tel: 0918 568 248 Mail: skola@sukromnasos.sk Web: www.sukromnasos.sk ODBORY: Študijný odbor s maturitou: 6341 M škola podnikania (externá forma štúdia) Čítaj viac

SPOJENÁ ŠKOLA – GYMNÁZIUM JOZEFA CÍGERA HRONSKÉHO, VRÚTKY

SPOJENÁ ŠKOLA  organizačná zložka: GYMNÁZIUM JOZEFA CÍGERA HRONSKÉHO M. R. Štefánika 1, 038 61 Vrútky web: www.gymvrutky.edupage.org email: riaditelstvo@spojenaskolavrutky.sk tel.: +421 43 42 82 119 ODBORY: Študijný odbor s maturitou 7902 J gymnázium – štvorročná forma štúdia Čítaj viac

GYMNÁZIUM JOZEFA MILOSLAVA HURBANA, ČADCA

GYMNÁZIUM JOZEFA MILOSLAVA HURBANA 17. novembra 1296, 022 01 Čadca web: www.gymcadca.eu email: kancelaria@gymcadca.sk tel.: +421 41 43 22 330 ODBORY: Študijný odbor s maturitou 7902 J gymnázium – štvorročná forma štúdia 7902 J gymnázium – osemročná forma štúdia 7902 J 74 gymnázium – bilingválne štúdium (slovensko-anglické) - päťročná forma štúdia (talentové prijímacie skúšky) Čítaj viac

BILINGVÁLNE GYMNÁZIUM MILANA HODŽU, SUČANY

BILINGVÁLNE GYMNÁZIUM MILANA HODŽU Komenského 215, 038 52 Sučany web: www.gbas.sk email: gbas@gbas.sk tel.: +421 43 42 93 474; +421 911 348 424 ODBORY: Študijný odbor s maturitou 7902 J 74 gymnázium – bilingválne štúdium (slovensko-anglické) - päťročná forma štúdia (talentové prijímacie skúšky) Čítaj viac

GYMNÁZIUM BILINGVÁLNE, ŽILINA

GYMNÁZIUM BILINGVÁLNE Tomáša Ružičku 3, 010 01 Žilina web: www.gbza.eu email: gbza@gbza.eu,  riaditelka@gbza.eu tel.: +421 41 76 45 568 ODBORY: Študijný odbor s maturitou 7902 J 74 gymnázium – bilingválne štúdium (slovensko-francúzske) - päťročná forma štúdia (talentové prijímacie skúšky) 7902 J 74 gymnázium – bilingválne štúdium (slovensko-španielske) - päťročná forma štúdia (talentové prijímacie skúšky) Čítaj viac

GYMNÁZIUM MARTINA HATTALU, TRSTENÁ

GYMNÁZIUM MARTINA HATTALU Železničiarov 278, 028 01Trstená web: www.gmhtrstena.edupage.org email: gmh@gmhtrstena.edu.sk; kristofcak@orava.sk tel.: +421 43 53 92 212 ODBORY: Študijný odbor s maturitou 7902 J gymnázium – štvorročná forma štúdia 7902 J gymnázium – osemročná forma štúdia 7902 J 74 gymnázium – bilingválne štúdium (slovensko-španielske) - päťročná forma štúdia (talentové prijímacie skúšky) Čítaj viac

STREDNÁ ZDRAVOTNÍCKA ŠKOLA MÁRIE TERÉZIE SCHEREROVEJ, RUŽOMBEROK

STREDNÁ ZDRAVOTNÍCKA ŠKOLA MÁRIE TERÉZIE SCHEREROVEJ Dončova 7, 034 01 Ružomberok web: www.szsmtsrbk.edupage.org email: riaditelszsmtsrbk@gmail.com; szsmtsrbk@gmail.com tel.: +421 44 43 28 166; +421 44 43 21 528; +421 915 88 51 44 ODBORY: Študijný odbor s maturitou 5361 M praktická sestra Študijný odbor so záverečnou pomaturitnou skúškou 5361 N praktická sestra (dvojročné pomaturitné externé štúdium) [...] Čítaj viac