Research Category: Školy podľa zamerania

GYMNÁZIUM SV. ANDREJA, RUŽOMBEROK

GYMNÁZIUM SV. ANDREJA Nám. A. Hlinku 5, 034 01 Ružomberok web: www.gsa.edupage.org email: gsa@gsa.sk tel.: +421 907 373 600 ODBORY: Študijný odbor s maturitou 7902 J gymnázium – štvorročná forma štúdia 7902 J gymnázium – osemročná forma štúdia Čítaj viac

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA SV. JOZEFA ROBOTNÍKA, ŽILINA

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA SV. JOZEFA ROBOTNÍKA Saleziánska 18, 010 01 Žilina web: www.sjoroza.sk email: sos@sjoroza.sk tel.: +421 911 344 848 ODBORY: Študijný odbor s maturitou a výučným listom 3447 K grafik digitálnych médií Učebné odbory so záverečnou skúškou a výučným listom 2487 H 01 autoopravár - mechanik 2487 H 02 autoopravár - elektrikár 2487 H [...] Čítaj viac

EVANJELICKÁ SPOJENÁ ŠKOLA – EVANJELICKÉ GYMNÁZIUM JURAJA TRANOVSKÉHO, LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

EVANJELICKÁ SPOJENÁ ŠKOLA organizačná zložka: EVANJELICKÉ GYMNÁZIUM JURAJA TRANOVSKÉHO Komenského 10, 031 01 Liptovský Mikuláš web: www.esslm.sk email: riaditel@esslm.sk tel.: +421 44 54 72 901, +421 948 525 086 ODBORY: Študijný odbor s maturitou 7902 J gymnázium – štvorročná forma štúdia 7902 J 74 gymnázium – bilingválne štúdium (slovensko-anglické) – päťročná forma štúdia (talentové prijímacie [...] Čítaj viac

EVANJELICKÁ SPOJENÁ ŠKOLA – EVANJELICKÉ GYMNÁZIUM, Martin

EVANJELICKÁ SPOJENÁ ŠKOLA Organizačná zložka: EVANJELICKÉ GYMNÁZIUM M. R. Štefánika 19, 036 01 Martin web: www.essmt.sk/category/gymnazium/ email: office@essmt.sk tel.: +421 43 32 40 387 ODBORY: Študijný odbor s maturitou 7902 J 74 gymnázium – bilingválne štúdium (slovensko-anglické) - päťročná forma štúdia (talentové prijímacie skúšky) Čítaj viac

GYMNÁZIUM SV. FRANTIŠKA Z ASSISI, ŽILINA

GYMNÁZIUM SV. FRANTIŠKA Z ASSISI J. M. Hurbana 44, 010 01 Žilina web: www.gsf.sk email: gsfzilina@gsf.sk tel.: +421 41 562 39 35; +421 917 548 583 ODBORY: Študijný odbor s maturitou 7902 J gymnázium – štvorročná forma štúdia 7902 J gymnázium – osemročná forma štúdia Čítaj viac

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ SV. MÁRIE GORETTI, ČADCA

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ SV. MÁRIE GORETTI Horná 137, 022 01 Čadca web: www.sospgca.edupage.org email: skola@sospgca.sk tel.: +421 41 43 35 122 ODBORY: Študijný odbor s maturitou 7646 M vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo (talentové prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry, hudobnej, výtvarnej a telesnej výchovy) 7661 M sociálno-výchovný [...] Čítaj viac

STREDNÁ ZDRAVOTNÍCKA ŠKOLA SV. FRANTIŠKA Z ASSISI, ČADCA

STREDNÁ ZDRAVOTNÍCKA ŠKOLA SV. FRANTIŠKA Z ASSISI, ČADCA Horná 137, 022 01 Čadca web: www.szsfaca.edupage.org email: skola@szsfaca.edu.sk tel.: +421 41 433 51 22 ODBORY: Študijný odbor s maturitou 5361 M praktická sestra 5358 M zubný asistent Študijný odbor so záverečnou pomaturitnou skúškou 5361 N praktická sestra (dvojročné pomaturitné externé štúdium) Učebný odbor so záverečnou skúškou [...] Čítaj viac

SPOJENÁ ŠKOLA Ružomberok

SPOJENÁ ŠKOLA Scota Viatora 8, 034 01 Ružomberok organizačné zložky: STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA OBCHODU A SLUŽIEB ODBORNÉ UČILIŠTE (pre žiakov s mentálnym postihnutím alebo iným zdravotným postihnutím) web: www.ssrk.sk email: riaditel@ssrk.sk tel.: +421 44 431 34 10 O ŠKOLE: Škola s vyše 70-ročnou tradíciou je vyhľadávaná pre jej dostupnú polohu a možnosťou ubytovania na vlastnom [...] Čítaj viac